FINSAM Nord-nordväst Skåne

Uppföljning och utvärdering av fem parallella processer inom förbundet. Processerna vänder sig till utrikes födda kvinnor och män som utifrån lokalanpassade arbetsmetoder ska närma sig, och träda in på arbetsmarknaden. Processerna genomförs i Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun.

2019 – pågående.