Projekt som affärsidé

EU-kunskap, organisationsutveckling och arbetsmarknad

Affärsidén är att hjälpa våra kunder att utveckla och genomföra olika typer av projekt. Mats Persson, VD

Affärsidén är att hjälpa våra kunder att utveckla och genomföra olika typer av projekt, huvudsakligen inom områdena EU-kunskap, organisationsutveckling och arbetsmarknad. Kundflexibilitet är ett nyckelord i vårt arbete. Vi har en liten fast organisation, men genom ett stort nätverk av konsulter kan vi erbjuda just den kompetens våra kunder efterfrågar. Kontakta oss för att förvandla idéer till verklighet!Allt vi arbetar med är projekt

från idéutveckling till genomomförande

P&P AB är specialister på projektutveckling och projektarbete. Vi har kompetens att utveckla och genomföra olika typer av projekt, t ex. inom organisations- och kompetensutveckling. Vi har erfarenhet av projektarbetets alla faser och kan erbjuda tjänster inom, idé- och projektutveckling, budgetering, projektledning- och styrning, informationsspridning samt uppföljning av projekt. Vi kan planera, leda och koordinera konferenser, utställningar med mera. Här kan du se vilka projekt vi arbetar med just nu. Du kan också läsa om våra tidigare projekt.Nationellt eller internationellt

P&P AB förvandlar idéer till verklighet

P&P AB kan hjälpa er med att ansöka om projektmedel från både EU-fonder och andra finansiärer, sammanställa och skriva ansökningar och leda eller delta både i nationella och internationella projekt. Vi har gedigen erfarenhet av att hantera projekt inom ESF, den europeiska socialfonden, dvs. söka, koordinera och leda ESF-projekt och vi utför kontinuerligt kompetensanalyser åt företag och organisationer inom ramen för ESF programområde 1. Vi kan också bidra med både praktiska och teoretiska utbildningsinsatser inom organisationsutveckling, entreprenörskap, EU-kunskap och projektledning.
Projektakut!

Första hjälpen för projekt

Det är inte alltid projektarbete går som på räls. Det kan hända att nyckel-personer slutar, att förutsättningarna som gällde vid projektansökan har förändrats, att man upplever att man inte talar samma språk som finansiären, att tidsplanen behöver ses över etc. Vi erbjuder stöd till projekt som är under genomförande, i form av både korta och långa insatser. Vi kan till exempel:

Kontakta oss så berättar vi mer!
Läs mer om Projektakuten

Följ oss på Facebook