Hej!

Vi är P&P i Landskrona!

Från idéer till projekt

Vi har kompetens att utveckla och genomföra vitt skilda typer av projekt. Vi har erfarenhet av projektarbetets alla faser och kan erbjuda tjänster inom, idé- och projektutveckling, projektledning- och styrning, informationsspridning samt uppföljning av projekt. Vi kan leda eller delta i nationella och transnationella EU-projekt. Vi erbjuder också olika utbildningar i projektledning och projektutveckling. Utbildningen kan anpassas efter kundens behov och vi kan erbjuda föreläsning, workshop eller en längre projektledarutbildning.

Utveckling och genomförande av projekt

Under utvecklingsfasen kan P&P AB hjälpa er att utveckla er idé så att den uppfyller de krav som olika bidragsgivare ställer. Vi möts så många gånger som behövs och utvecklar tillsammans det koncept som ni vill förverkliga. Ni vet vad ni vill göra och vi vet om det går att hitta finansiering till det.

Vår specialité är att sätta era tankar på pränt och beskriva dem så att den potentielle bidragsgivaren förstår vilken utmärkt idé ni har. Vi håller reda på regelverk, deadlines, bilagor och fotnoter inför en ansökan och ser till att alla dokument är i ordning. Vi kan också hjälpa er att ställa upp projektets budget så att den uppfyller regelverket.

När ett projekt väl har blivit beviljat börjar implementeringsfasen. Ni har fått pengar och ska förverkliga er idé enligt ansökan. Alla företag och organisationer är olika och har olika kompetenser när det gäller projektarbete. Här kan vi ge just det stöd som ert företag eller organisation behöver om så önskas med allt från övergripande projektledning till administrativ samordning eller utvärdering.

Kontakta oss gärna!

 

  Idéutveckling

  En del eller hela projektet? Vi hjälper dig med det du behöver!

  Finansiering

  En del eller hela projektet? Vi hjälper dig med det du behöver!

  Planering

  En del eller hela projektet? Vi hjälper dig med det du behöver!

  Genomförande

  En del eller hela projektet? Vi hjälper dig med det du behöver!

  Redovisning

  En del eller hela projektet? Vi hjälper dig med det du behöver!

  Projektutveckling

  Vi är experter på projekt och hjälper dig gärna med..

  Idéutveckling – Har du ett behov av förändring men vet inte hur du ska ta dig an det? Har du en idé som du vill omvandla till en konkret projektplan? Vi hjälper gärna till att konkretiserar, tar fram förslag eller bra exempel från andra håll i landet.

  Finansiering – Har du ett en grym projektidé eller en verksamhet som behöver en extra skjuts på vägen? Vi hjälper dig att omvärldsbevaka vilka medel som finns för just dig att söka. Både i allmänhet och för specifika projekt.

  Planering – Samverkansprocesser, arrangemang, konferenser och annat tar mycket tid för planering. Vi kan bidra med allt från konsultationer till fullskaliga planer för ditt projekt eller event!

  Genomförande – Att ta steget från idé till handling är inte alltid lätt. Vad är projektets ABC och hur bär man sig åt för att göra projekt framgångsrika, målfokuserade, mät- och implementeringsbara? Ta det lugnt, vi har kompetensen du söker!

  Uppföljning & redovisning – Att kontinuerligt lära sig av projektets effekter, hålla koll på budgeten och/eller måluppfyllelsen är saker som tar mycket tid i anspråk. Vi finns till för att underlätta varje steg på vägen!

  P&P i Landskrona AB

  Vi hjälper dig att göra verklighet av dina idéer och utveckla din verksamhet!