Projektutveckling & Projektledning

Idé och projektutveckling: I den viktiga idéutvecklingsfasen innan projektet startat kan vi hjälpa till att utveckla idén och forma projektet, t ex genom att finna finansieringsmöjligheter och skapa en projektbeskrivning.
Projektledning och styrning: Vi kan leda och styra projekt genom att hantera kommunikationen mellan projektets olika aktörer. Vi kan också hantera budgetering och ekonomisk styrning av projekt.
Informationsspridning: Vi hjälper till med olika typer av informationsspridning t ex genom att producera hemsidor, broschyrer och pressmeddelanden etc. Vi kan också koordinera större konferenser, mässor och möten.
Uppföljning av projekt: Vi kan utföra såväl uppföljningar under pågående projekt som slutliga utvärderingar.

Omvärldsbevakning & finansiering

Att hjälpa till med projektansökaningar, sammanställning eller konsultationer är det vi på P&P sysslar med allra mest. Har du en projektidé men ingen finansiering? Har du inte tid att få ihop en ansökan innan deadline? Vill du veta vilka möjligheter till finansiering det finns för just din verksamhet? P&P är alltid uppdaterade på vilka utlysningar som finns tillgängliga, vilka typer av projekt som efterfrågas och kan guida dig genom processen.

Processledning & samverkan

Att driva processer i samverkan mellan flera aktörer kan skapa onödiga problem, svårigheter med ansvarsfördelning och att säkerställa att projektet eller samverkan inte faller mellan stolarna. P&P är experter på att komma in och stötta upp processer som behöver organiseras i samverkan mellan flera olika parter. Med lyhördhet och stöd hjälper vi er nå era mål och bättre samarbete!

Utveckling av organisationer och individer

Vi genomför kompetensanalyser enligt metoden ”Att göra ett bra jobb”. I Sverige stöder Socialfonden via programområde 1 – Kompetensförsörjning projekt som främjar kompetensutveckling. Vi kan hjälpa till att forma projekt för detta ändamål. Vi har erfarenhet av  förändringsledning – för genomförande av kompetensanalyser som bygger på en beprövad metod för verksamhets- och kompetensplanering. Genom medverkan i olika nätverk kan vi arbeta med dessa frågor tillsammans med andra konsulter.

P&P i Landskrona AB