Projekt och uppdrag i urval

DUA Unga Örkelljunga

Lednings och processtöd samt utveckling kopplat till DUA unga och DUA nyanlända i kommunen 2016-pågående.

Landskrona Energi

Stöd och processledning i arbetet med att GDPR-säkra verksamheten

DUA Nyanlända – Svalöv

Ansökan, projektutveckling och processtöd för samordning av DUA nyanlända jobbspår i Svalöv 2017-pågående.

DUA Unga – Landskrona

Processledning och samordning av nätverk för samverkan avseende ungdomar i Landskrona 2014-pågående

Nätverket AMEiS

Samordnings av arbetsmarknadsnätverket AMEiS (11 kommuner i Familjen Helsingborg) 2011-2017

Ansökan Åstorp kommun

Koordinering och sammanställning av ansökan till Vinnova tillsammans med Halmstad Högskola.

Tillväxtföretag

Analys av 50 företags interna och externa utmaningar för hållbar tillväxt på uppdrag av Tillväxtverket

Landora IF

Ansökan till Allmänna Arvsfonden avseende lokalbidrag för ombyggnation av klubbstuga

Praktisk projektledning

Genomförande av utbildningar inom praktisk projektledning för medlemsföretagen i Företagsarenan Landskrona

KompetensArenan

Ansökan ESF PO1 – kompetensutveckling av medlemsföretagen i Företagsarenan Landskrona

Prio1

Ansökan samt deltagande i genomförandefasen som processtöd kopplat till såväl administration som projektledning.

Passa in

Att utveckla arbetsgivarens förmåga att rekrytera medarbetare med potential att lyckas långsiktigt.

HUBS

Ansökan och genomförande av Interreg projekt Sverige – Damnark med fokus på turismnäring.

Kompetens-försörjning

Kompetensutvecklingsprojekt PO1 – förstudie, kompetensförsörjningsanalyser på företag i Mora, Orsa och Älvdalen.

Startelvan

Ansökningsförfarande samt deltagande som projektmedarbetare och processtöd i genomförandet.

Kyrkbackens hamn

Omvärldsbevakning finansieringsmöjligheter samt ansökan om finansiering för Landskrona stad m.fl.

Höganäsmodellen

Kompetensutvecklingsprojekt i samverkan mellan 8 kommuner för att stödja lärandet mellan arbetsmarknadsenheter.

Studieresa Nederländerna

Koordineringen och samordning av studieresa till Amsterdam och Haag för projektet Wihtin Kompetens.

Pumphuset

Arbetsmarknadsprojekt för validering av utrikesfödda hantverkares kompetenser 2005