Studieresa till Bryssel

Följ med till Bryssel och lär dig mer om EU:s arbete! Vi fördjupar oss i EU:s institutioner och det nya socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027

 

Målgrupp: tjänstepersoner från kommuner och myndigheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor

Syfte:

  • förbereda gruppen på EU:s kommande förändringar inom projektanslag/programperioder inom arbetsmarknad/unga/integration

  • utökad EU kunskap (institutioner, beslutsprocesser, lagstiftning m.m.)

  • öka kunskap om arbetsmarknadsprojekt för unga/nyanlända, ”one stop shop”.

 

Preliminära besök:

Europaparlamentet

Ministerrådet

Kommissionen

Andra aktörer som kan bli aktuella för besök i Bryssel:

  • Svenska fack
  • Svenskt näringsliv
  • Malmös brysselkontor
  • Region Skånes brysselkontor
  • Studiebesök i belgiska verksamheter/myndigheter

 

Preliminärt upplägg:

Onsdag fm: Resa till Bryssel och incheckning på hotellet

Onsdag em: Besök hos EU kommissionen & besök hos arbetsmarknadscentrum i Bryssel

Torsdag fm: Besök hos svenska permanenta representationen & besök hos svenska aktörer på plats i Bryssel

Torsdag em: Besök i EU Parlamentet & parlamentarium

Fredag fm: Besök hos regionkommittén

Fredag em: Hemresa

 

Kostnad: 12.500:-
I priset ingår boende, mat, lokal transport och guidning.
Resa t/r till Bryssel tillkommer

Klicka här för att skicka in din intresseanmälan!